FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
FAOW > Aktualności
English version
Aktualności

Zaproszenie na konferencję FDPA, 04.06.2008 Warszawa

19.05.2008

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ma przyjemność zaprosić na konferencję na temat


Polska Wieś 2008 z perspektywy 20-tu lat działalności FDPA


w dniu 4 czerwca 2008 r. w godzinach 10.00 – 16.00, sala Kolumnowa w Pałacu Prymasowskim, przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie.Konferencja ma na celu zaprezentowanie Raportu „Polska Wieś 2008” przedstawiającego najnowsze, niepublikowane dotąd, dane dotyczące sytuacji polskiej wsi. Podczas spotkania autorzy publikacji podzielą się z uczestnikami wynikami swoich badań, jak również nakreślą zjawiska społeczne charakteryzujące wieś ostatnich miesięcy

Raport „Polska Wieś 2008” jest interdyscyplinarną publikacją, przedstawiającą sytuację gospodarczą, w tym sytuację ekonomiczną rolnictwa, zachodzące przemiany demograficzne, stosunki społeczne oraz polityczny obraz polskiej wsi.

Jest to już piąty raport z tego cyklu na temat stanu wsi w XXI wieku i, jak pokazują doświadczenia lat poprzednich, jest on cennym narzędziem w pracy nie tylko naukowców, ale m. in. dziennikarzy, polityków, socjologów i pracowników doradztwa rolniczego. Raport koncentruje się przede wszystkim na spojrzeniu na rolnictwo z perspektywy zrealizowanych działań i zachodzących procesów, jak również w perspektywie potrzeb i zjawisk, z jakimi może spotkać się Polska Wieś w najbliższym czasie.

Tegoroczna edycja przedstawia polską wieś i rolnictwo w momencie kiedy dostrzegalne stały się zmiany jakie przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Cztery lata po akcesji zwracamy uwagę na utrwalanie się pozytywnych tendencji w rolnictwie, czerpiącym korzyści płynące ze wsparcia w ramach wspólnej polityki i polityki regionalnej, analizujemy zmiany w źródłach utrzymania głównych grup społeczno-zawodowych oraz roli, jaką odegrały transfery publicznych funduszy w zmianach struktury dochodów rolników i mieszkańców wsi.

Zakres tematyczny tegorocznej edycji raportu został po części zainspirowany obchodami 20-lecia pracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Jeden z rozdziałów pokazuje dorobek i rolę, jaką odegrała ta jedna z najstarszych, „wiejskich” fundacji w powojennej Polsce, w budowie społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Na ten obraz „wsi obywatelskiej” składają się liczne inicjatywy i przedsięwzięcia, które omawiają autorzy zaproszeni do pracy nad tą właśnie częścią raportu. W rozdziałach tych przedstawiliśmy najciekawsze naszym zdaniem aspekty kształtowania się i rozwoju aktywnych postaw obywatelskich.

Publikacja ukazuje się w dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji językowej. Pozwala to na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, jak również zaprezentowaniu sytuacji polskiej wsi na arenie międzynarodowej.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Serdecznie zapraszamy!Liczba miejsca na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy


Zgłoszenia na konferencję można dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego
lub bezpośrednio rejestrując się na stronie www.fdpa.org.pl/20lat


Konferencja została objęta honorowym patronatem:

Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

[ pełna lista aktualności ]


nowości 
więcej »
skomentuj 
Prosimy o komentarze, uwagi i sugestie dotyczące zarówno kształtu jak i treści strony FAOW.


CMS - WEB interface Sekretariat FAOW, ul. Górnośląska 4a; 00-444 Warszawa
Telefon: +48-22 45-09-850, Fax: +48-22 625-13-73, email: faow-sekretariat@cofund.org.pl