FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
FAOW > Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 
 
 
 
 
 
 
English version
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich


Witamy na stronie

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

FAOW to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Więcej...

 

  Biuletyn FAOW 1/2008 (marzec) - NOWY

 

            Zapraszamy do lektury nowego numeru!

 

  

 

 

 Prowadzenie strony internetowej Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zostało dofinansowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja  w ramach projektu „Działania oświatowo-informacyjne adresowane do organizacji wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Projekt ten obejmuje przygotowanie i dystrybucję (drogą mailową i za pośrednictwem strony www) elektronicznego biuletynu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W ramach projektu będzie także prowadzona działalność mająca na celu wsparcie organizacji wiejskich poprzez fora dyskusyjne i informacje zamieszczane na stronach www FAOW oraz działalność edukacyjna, której adresatem będą organizacje wiejskie. Planowane są spotkania informacyjne w regionach i wizyty studyjne służące zapoznaniu się z innowacyjnymi projektami rozwoju obszarów wiejskich, zakończone konferencją podsumowującą.


      
 

nowości 
więcej »
skomentuj 
Prosimy o komentarze, uwagi i sugestie dotyczące zarówno kształtu jak i treści strony FAOW.


CMS - WEB interface Sekretariat FAOW, ul. Górnośląska 4a; 00-444 Warszawa
Telefon: +48-22 45-09-850, Fax: +48-22 625-13-73, email: faow-sekretariat@cofund.org.pl