Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info O nas Agro-Info
 
 
 
 
 
 
English version
Agro-Info


Program Agro-Info to przedsięwzięcie skierowane do odbiorców wiejskich - program informowania społeczeństwa wiejskiego o integracji europejskiej, realizowany przez Fundusz Współpracy w porozumieniu z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. W ramach Programu stworzono system, dostarczający rolnikom i społecznościom wiejskim informacji pomagających im w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. 

   Program Agro-Info to  trzy komponenty:

- zbieranie informacji o potrzebach i ofercie informacyjnej dla rolników i środowisk wiejskich na temat Unii Europejskiej i akcesji Polski poprzez tworzenie serwisu internetowego oraz Bazy danych na temat działań wszelkiego typu instytucji i organizacji, które zajmują się przygotowaniem polskiej wsi do członkostwa;

- upowszechnianie informacji wśród rolników i mieszkańców wsi poprzez przygotowanie publikacji, szkoleń, programów, wykładowców i materiałów szkoleniowych oraz wsparcie działań realizowanych przez inne organizacje;

- stworzenie sieci ośrodków informacji o Unii Europejskiej dla mieszkańców obszarów wiejskich.

Odbiorcy Agro-Info to:

- rolnicy, którzy pozostaną producentami rolnymi w UE i będą korzystali ze Wspólnej Polityki Rolnej,
- rolnicy, którzy będą dywersyfikować źródła dochodu oraz mali i średni przedsiębiorcy wiejscy,
- przedsiębiorcy, specjaliści i menadżerowie w sektorze rolno-spożywczym,
- przedstawiciele samorządów lokalnych działający na obszarach wiejskich.
Działania Agro-Info kierowane są także do nauczycieli i uczącej się młodzieży wiejskiej.

Obecnie, w ramach działań Programu, nadal realizowany jest projekt wspierania Ośrodków informacji o Unii Europejskiej "Agro-Info" oraz prowadzony jest serwis informacyjny i Baza Danych. Realizacja pozostałych komponentów Programu została  zakończona.

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy