Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Informator handel artykułami rolno-spożywczymi Skrobią i pochodnymi Rynek ziemniaków odmian jadalnych w Polsce
English version
Rynek ziemniaków odmian jadalnych w Polsce

poprzedni rozdział

Obserwuje się stopniowe przesuwanie obrotu ziemniakami do sieci hiper- i supermarketów oraz do dużych hurtowni owocowo-warzywnych. Bieżące zaopatrywanie się w ziemniaki (zapasy zimowe) jest ograniczane. Na rynkach hurtowych, czy na giełdach towarowych można kupić ziemniaki w opakowaniach 10, 15, 25 czy 30 kg, większe opakowania preferują pośrednicy z małych sklepików, warzywniaków. W większych aglomeracjach klienci kupują przeważnie ziemniaki konfekcjonowane (małe opakowania, siatka, folia 2,5-5 kg), o średnicy bulw 4-6 cm. Ziemniaki te są także umyte lub szczotkowane. Firmy zajmujące się konfekcjonowaniem ziemniaków są często związane umowami kontraktacyjnymi z producentami ziemniaków. Na podstawie tych umów, rolnicy produkują ziemniaki odmian uznawanych za dobre na danym rynku. Przykładem może być Rolnicza Spółdzielnia Białuty z woj. mazowieckiego czy Panmure z woj. kujawsko-pomorskiego.

Większe gospodarstwa uprawiające ziemniaki są w stanie produkować pod konkretne potrzeby zamawiającego, dostosowując całą technologię produkcji zaczynając od odmiany. W takich gospodarstwach przygotowanie ziemniaków do sprzedaży odbywa się na linii sortująco-czyszcząco-myjącej. Pakowanie może być ręczne lub zautomatyzowane, wtedy odbywa się ono na linii produkcyjnej połączonej z wago-paczkowarkami, które przygotowują różne opakowania: np. 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg (folia, siatka, opakowania papierowe), 25 kg, 30 kg, 60 kg (worki siatkowe). Możliwe też jest pakowanie ziemniaków w tzw. big-bagi (wielkie wory), czyli opakowania mieszczące 1 tonę ziemniaków.

W sprzedaży preferowane są odmiany o bardzo ładnym wyglądzie, w myśli zasady, że „klient kupuje oczami” (jasna delikatna skórka, bulwy okrągło - owalne, płytkie oczka - przykładem jest niemiecka odmiana Satina, która staje się bardzo popularna wśród firm pakujących ziemniaki). Klienci zaczynają przy zakupie kierować się typem konsumpcyjnym ziemniaka (np. sałatkowy AB - odm. Bard lub BC - Bryza). Na popularności zyskują też odmiany o czerwonej skórce (np. Redstar. Rosalind, Asterix) - w Rejestrze COBORU brakuje tego typu polskiej odmiany.

Preferencje odmianowe mają charakter regionalny. Przykładowo na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach, wiosną dominują odmiany Ruta i Orlik, później odmiany: Irga, Irys. Ponadto w obrocie są ziemniaki różnych odmian nazywane "grillowymi" ze względu na ich przeznaczenie, tj. pieczenie dużych bulw na grillu w foli aluminiowej. Odmiany o białym miąższu (Irga, Irys), dominują także w północno-wschodniej części kraju, np. Giełda Rolno Spożywcza Spółka z o.o. „Fasty” w Białymstoku.

Na Pilskim Rynku Hurtowym główne odmiany to: Bryza, Lord, Binta, Santa, Dita, Red Star, Asterix i Drop, pakowane w siatki: 2,5 kg; 15 kg i 25 kg. W przypadku Giełdy Rolno-Ogrodniczej Ziemi Sandomierskiej sprzedawane są różne odmiany ziemniaków, specyfikacja ma miejsce przy zawieraniu kontraktów. Minimalna wielkość bulw została określona na 5 cm. Opakowania to głównie worki 15 i 30 kg.

następny rozdział

dr Stanisław Samborski
Katedra Agronomii SGGW
Warszawa, styczeń 2005


designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy